Xmas Party at CONRAD TOKYO

Staging Director:Ryo Noguchi
Poetry:Kotoriko Kusama
Dancer:Shigeki Yamada
E.piano:Maki code “M”
Cello:Yumi Shimazu